Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Home Tags Tai

Tag: tai

Âm thanh phản xạ trong lỗ tai có thể nhận diện...

Nhận thấy tiếng vang tạo ra bởi cấu trúc ống tai mỗi người là đặc điểm riêng đại diện cho người đó, các nhà...

Bài viết phổ biến