Hỏi tưởng khó mà dễ: Nghe nhạc to hơn có làm pin của bạn hết nhanh hơn?

0

Ý kiến của bạn như thế nào về bài viết này?

Please enter your comment!
Please enter your name here